Hoppets territorium

48:-

De kallas migranter, flyktingar, nyanlända, ensamkommande och de betraktas alltför ofta som en ansiktslös, anonym massa. I stället för att mötas som våra medmänniskor blir de behandlade som samhällsproblem, till och med som ett hot. Men ingen är illegal, alla äger sin rätt till ett namn och ett liv i värdighet.

Berättelserna, bilderna och dikterna i denna bok handlar nog mest om hopp. För många har Sverige varit ett fjärran drömland.

I boken Hoppets territorium möter vi många röster som delar med sig av livets och flyktens erfarenheter. Den sammanhållande länken för projektet Little History har Riksteatern Värmland varit, men det är de enskilda människorna som framträder i ord och bild.

Den senaste tidens händelser med flyktingars utsatthet gör bokens budskap extra aktuellt.