Slagregnens år/Crister Enander

96:-

I ”Slagregnens år” reflekterar Crister Enander över det svenska samhällets utveckling. Rättframt ringar han in vår samtids brinnande aktuella frågor. På samma sätt som han beskriver och nagelfar sina egna existentiella dilemman. Han inleder med intensiva och svåra minnen från barndomen, upplevelser som inte minskat i styrka genom livet.

Enander skriver mer personligt än i tidigare böcker. Om sin livsavgörande kärlek till Lotta, kvinnan han älskar, om vad hon betytt och alltjämt betyder för honom. Hans självrannsakan är inträngande när han skildrar ett förhållande som blev alltmer destruktivt och slutade med flickvännen Pias självmord en tid efter att förhållandet upphört.

Vi får möta människor i samhällets utkant, människor som Enander lär känna under sina morgonpromenader – människor som samhället förnekar och fördömer. Enanders skildring av vad dessa utslagna får genomlida står i bjärt kontrast till vad samtiden tycks värdesätta mest. Denna utveckling får Enander att vredgas över det goda samhällets nedgång, välfärdens förfall.

Crister Enander umgås dagligen med författare, döda som levande, på sin skrivkammare i Lund. Somliga av hans favoriter dyker åter upp men också andra. I Slagregnens år framträder flera av de mest utmanande – som Sven Delblanc, Gunnar Ekelöf, August Strindberg, Henrik Tikkanen, Astrid Lindgren. Vännerna från hans dammiga bokhyllor, de som vänligt men bestämt pockar på hans uppmärksamhet. De som vet att trösta när dagarna är grå och ångesten svider i själen.

Slagregnens år är i alla stycken en tankebok och som sådan väcker den eftersinnande nya tankar om litteraturen, om samhället och om vad som på allvar påverkar och formar oss som människor

Crister Enander har i år fått mottaga två personliga stipendier dels från Svenska Akademien för ”hur han kämpar på den seriösa kritikens bastioner.”, dels ett från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse som belöning för ”sitt litterära arbete”.

Recensioner:
Det är en uppfordrande och både rörande och upprörande bok Enander skrivit. Hans röst från det skymningens gränsland han tycker sig leva i behövs i dagens svenska mediebrusbaserade offentlighet”.
(Håkan Anderson i Gotlands Tidningar)

”Skriftställaren, essäisten och kritikern Crister Enanders nya tankebok har ett ovanligt starkt, rakt och uppriktigt tilltal, vilket är välkommet i en tid av allmän håglöshet och förflackning. Här ljuder en oupphörligt självrannsakande röst som vet vad oro, ångest och smärta vill säga, men som också förmår att glädja sig åt de ljuspunkter som tillvaron tillhandahåller och som är ytterst mån om att inte förvanska den dyrbara tid som livet erbjuder. / — / Detta är en bok som skakar om våra invanda föreställningar och berör på djupet. Därför är den värd många läsare.”
(Inger Littberger Caisou-Rousseau i BTJ-häftet 20, 2016)

”En mycket givande, gripande och kraftfullt omslutande bok. Likt en böljande häxkittel ger dess grundläggande spänningar mellan attack och känsla en befriande och sprakande tyngd och klarhet i det mest personliga och känsliga uttryck jag någonsin läst av Crister Enander.
Crister Enander, född 1960 i Jönköping bor i Lund, har studerat idé- och lärdomshistoria och skrivit ett flertal böcker. Hans bok I motstånd växer tanken fick stor uppskattning bland recensenter och läsare. Enander är verksam sim skriftställare, essäist och kritiker.”
(Benny Holmberg i Tidningen Kulturen)