Fabel Jakob och den jädrans kärleken/Grete R Randsborg

52:-

Org title: Fabel Jakop og den hersens kjærligheten

”Fabel Jakob och den jädrans kärleken” utgör, liksom den tidigare till svenska översatta barnboken ”Fabel Jakob och de magiska äggen”, en dramatisk berättelse om tillvaron för ett par nyförälskade unga fåglar.

Det som händer i kråkornas värld är samma som händer i vår … Likheterna med fördomar och motsättningar i vårt eget samhälle är stora och stämmer till eftertanke.

Även denna kapitelbok är illustrerad av Gunnar Svensson, som i likhet med bokens författare är väl förtrogen med skogliga miljön på ömse sidor av den svensk-norska gränsen.