Det borde varit stjärnor/Enel Melberg

110:-

Den välkända dikten ”Det borde varit stjärnor” av Gustaf Fröding har fått ge namn åt Enel Melbergs nya roman, vilken också är en kortversion av skaldens liv från vaggan till graven.

Det är fem säregna kvinnor som för ordet, var och en med sitt språk och temperament. Samtidigt blir boken en minibiografi om var och en av dem: Modern Emilia, systrarna Matilda och Cecilia, beundrarinnan Ida Bäckman och sköterskan Signe Trotzig.