Separator/Enel Melberg

86:-

Året är 1944 och lilla Enel är ett år gammal. Tillsammans med sin familj flyr hon från hemlandet Estland till Sverige, där hon växer upp och lever innan hon flyttar till Norge. Exilen blir en del av hennes identitet: Utomlands är hon norsk och i Norge är hon svensk, i Sverige är hon est och i Estland svensk-estnisk.

”Separator” handlar om exil, språk och identitet. Författaren skildrar sina resor tillbaka till Estland och funderar över sin bakgrund och tillhörighet. Boken ger också läsaren inblickar i Estlands kultur och historia, inte minst den folkliga kulturtraditionen. Men den handlar även om att växa upp i Göteborg under efterkrigstidens 40- och 50-tal. Att växa upp i en familj med starka estniska traditioner och med de svenska alldeles utanför dörren. Att som tonåring inte bara frigöra sig från vuxenvärlden utan också hitta sin egen väg mellan det estniska och det svenska.
Ur boken:
Ett svartvitt fotografi ligger framför mig: Jag är ganska liten och står rundkindad, med basker på huvudet och klädd i min mörkblå sammetskappa framför en roddbåt som dragits upp på land. Men det kan inte ha varit den vi flydde i. Vi var ju trettiosju stycken i båten, det var en nybyggd motorbåt. ”Jag hade en gång en båt … det var för så länge sen … så länge sen.” Jag skulle också kunna säga: Jag hade en gång ett land … ett land som givits mig en gång i myternas tid. Jag hade också ett folk, och det var ett folk som var det duktigaste, flitigaste och smartaste av alla folk, ett folk som hade humor, ja, som bevarat sin humor genom alla svårigheter och lidanden och som kunnat använda den som vapen mot övermakten. Det hade sina sånger och sagor och sin humor, men det hade också sin gråt. Flyktingar var det namn vi gav oss själva, hur många gånger fick jag inte höra att vi var flyktingar … flykten … alltid denna flykt.

Recensioner:
”Enel Melbergs språk är som källvatten: det är friskt och livsbringande. Det är som om hon genom åren har förmått förvandla alla de badhus och sjöar hon ständigt har simmat i – de simbassänger hon letat upp var hon än varit i världen – till ett genuint eget och starkt språk som rör sig fritt, utan hinder. Det äger en genomlyst klarhet.
Melberg rör sig mellan det förflutnas händelser och dagens intellektuella klarsyn. Mellan myter och fakta, mellan berättelser och egna erfarenheter och analyser. ”Separator” blir inte bara en berättelse, den blir något så ovanligt och eftersträvansvärt som en syntes, ett eget och originellt tredje mellan minne, dikt och eftertanke.”
Crister Enander, Helsingborgs Dagblad