Till flaskpostens mottagare/Michael Augustin

48:-

Org title: Nur die Urne schwimmt, Ostsee-Storys, Denkmal für Baby Schiller

Michael Augustin är född i Lübeck 1953, verksam som författare med stor internationell räckvidd genom sina diktverk och prosaberättelser och arbetar dessutom på Bremen Radio, där han gör kulturprogram. Han är också medlem i Tyska och Irländska PEN och har arbetat mycket med litteraturutbyte mellan olika poeter världen över, detta genpom den återkommande poesifestivalen Poetry on the Road.
Urvalet i denna bok är hämtat ur följande samlingar: Nur die Urne schwimmt (2007), Ostsee-Storys (2012) och Denkmal für Baby Schiller (2015).

Det kan handla om både minnesbilder från en barndom som utspelar sig när Tyskland var delat och tiden en annan, eller om historiska händelser, slapstick-artad situationskomik eller existentiella avhandlingar i det korta formatet. Dikterna är ofta mycket korta, bär ofta på ett lätt skruvat men samtidigt med ett mycket mänskligt tonfall. Augustin laborerar med det självklaras giltighet i vårt samhälle och i våra liv, det som är så naturligt att vi missar att uppfatta det …

Till flaskpostens mottagare bjuder förutom författarens ofta humoristiska dikter och texter även ett antal