Det sista fotografiet/Thorvald Steen

198:-

Vissa böcker har förmågan att tränga in under huden och etsa sig fast i sinnet, genom ett precist språk som inte säger en bokstav för mycket utan lämnar över till läsaren att hantera textens mening och betydelse.

Den norske författaren Thorvald Steens nya roman, Det sista fotografiet, följer den självbiografiska linjen från några tidigare böcker och skildrar med smärtsam precision ett förlopp som är djupt personligt utan att kännas privat. Boken är tunn, men ändå ytterst välfylld med väsentligt tanke- och erfarenhetsgods.

Denna roman, liksom den tidigare Det vita kallbadhuset, är översatt till svenska av Staffan Söderblom. Thorvald Steens böcker kring de svåra, livavgörande frågorna, har rönt mycket stor uppmärksamhet i Norge.

"Thorvald Steen har skrivit en stark, själv-biografisk roman om att vara annorlunda, skammen som kan förfölja en familj genom generationer och vad det vill säga att leva med en ärftlig sjukdom. Steen har ett viktigt budskap att komma med: Det är möjligt att komma över skammen över den man är. Och kanske viktigast av allt: Ingen bör sätta sig till doms över vilket liv som är värt att leva. Det sista fotografiet är en pärla."

Gabriel Michael Vosgraff Moro i Verdens gang om den norska utgåvan