Kära Selma! Litteraturpristagarnas tacktal 1984–2021

110:-

Selma Lagerlöfs litteraturpris är ett av landets mest prestigefyllda och har sedan 1984 delats ut av Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris. Nu föreligger pristagarnas tacktal i en diger volym. Boken bjuder på en samling läsvärda texter som speglar pristagarnas förhållande till Selma Lagerlöf, vår värmländska världsförfattare, och samtidigt förmedlar intressanta skärvor till de egna författarskapen. 

Här visas med bravur att Selma Lagerlöf verkligen är en levande klassiker som hela tiden utmanar sin omgivning att skapa egna och nya tolkningar av hennes litterära verk. 

En brokig samling litterära essäer av några av våra mest framstående svenska författare: Sara Lidman, Göran Tunström, Kerstin Ekman, Lars Andersson, Ulla Isaksson, Per Olov Enquist, Kristina Lugn, Göran Palm, Agneta Pleijel, Torgny Lindgren, Sigrid Combüchen, PC Jersild, Birgitta Stenberg, Lars Jacobson, Barbro Lindgren, Lars Gustafsson, Ellen Mattson, Klas Östergren, Lotta Lotass, Kjell Johansson, Sara Stridsberg, Stewe Claeson, Carola Hansson, Kristina Sandberg, Monika Fagerholm, Niklas Rådström med flera.

Bokens omslag, av Sunnebördige konstnären Tage Åsén, visar flera sidor av hembygdsdiktaren och Nobelpristagaren Selma Lagerlöf, ger genom en i motivet insmugglad ICA-kasse en humoristisk blinkning av tidlösheten i hennes rika författarskap.