I lager.
Antal: 2

I motstånd växer tanken/Crister Enander

220 kr
66 kr

– Från Klara Johanson till Simone de Beauvoir

Crister Enander, författare och litteraturkritiker, låter läsaren av ”I motstånd växer tanken” möta kvinnor, författare och andra som betytt mycket för honom från ungdomsåren till idag. Möten i böcker men även i vardagslivet, som gett insikter som format hans livsval.

”I motstånd växer tanken” är inte kronologiskt upplagd utan Enander rör sig fritt mellan litteraturens kvinnor men även kvinnor han mött i sitt liv. Boken fäster stor uppmärksamhet vid hur skrivande och läsande har format deras självständighet och även gett glöd åt deras kamp.
Läsaren får möta bland andra Bodil Malmsten, Inger Alfvén, Agneta Klingspor och Sonja Åkesson sida vid sida med Klara Johanson och Mary Wollstonecraft, Joyce Carol Oates får samsas med Karen Blixen och Amanda Svensson. Mer ingående skildras Virginia Woolf och Simone de Beauvoir.
”I motstånd växer tanken” är en bok med stor spännvidd, men kvinnorna som porträtteras förenas inte minst av det mod de visat i sina vägval och var och en med en språklig lyster som inspirerar – liksom Enanders inlevelsefulla framställning gör.

Recensioner:
Man vill följa honom i spåren, och ge Alfvén och Inger Edelfeldt en ny chans! Han beskriver det så njutningsfullt: Tända läslampan, sätta sig med boken medan vinden viner och skymningen faller. Kliva in i en främmande värld under några timmars frihet och bli påverkad.
Anne Brûgge, Sundsvalls Tidning.

För Crister Enander är litteraturen djupaste allvar, den är livets förtätning i ord, en orienteringstavla i tillvaron. Samtidigt är han en lustläsare som kastar sig över böcker med omättlig aptit, och med stor entusiasm och skarpa analyser förmedlar sina läsupplevelser vidare. Det illustreras än en gång i hans nya bok. Bland alla namn vill jag lyfta fram de inkännande texterna om Agneta Klingspor Inger Alfvén och Inger Edelfeldt, författare som rätt sällan får den uppmärksamhet de förtjänar. Att Simone de Beauvoir och Virginia Woolf i Enander har en uppmärksam och lyhörd läsare behöver ingen tvivla på.
Gunder Andersson, HD.

Det rör sig om möten i böcker men också i vardagslivet, möten med kvinnor som på olika sätt gett honom omvälvande insikter och även påverkat hans livsval. Vi får också veta hur dessa kvinnors skrivande och läsande format deras självständighet och gett glöd åt deras kamp. Det är många olika kvinnor som porträtteras, men något som förenar dem är det mod de visat i sina vägval. /—/ Precis som Klara Johanson på sin tid har han en skarp blick för det som är äkta och personligt. Han söker gärna det förlösande och drastiska uttrycket, vilket gör det även till en stor språklig upplevelse att läsa hans texter. ’Ty allt blir till slut litteratur’, som Klara Johanson uttryckte det. Han skriver fokuserat, glasklart och med vass skärpa.
Thomas Almqvist, Norrköpings Tidningar.